KASSETTER

Hvis man ønsker en vedlikeholdsfri fasade kan alternativet være å beslå veggen med kassetter. Kassetten kan lages i alle materialer og ønsket størrelse. Her kan du selv bestemme farge.