KLEDNING / TREFASADER

Fasadematerialet på norske bygninger er i stor grad tre (kledning) på bolighus, murpuss, teglstein, glass eller stål/aluminium-plater på større industribygg. I de siste tiår har det blitt mer vanlig å ta i bruk kombinasjoner av tre/mur/plater for å fremheve fasaden på bygget. Dette, sammen med fargevalg og behandlingsform gir uante muligheter i fasadens endelige uttrykket. Fasaden skal i tillegg til sitt utseende være med å sikre boligen mot vind og vær. Underkledningen skal sammen med fasadekledningen sikre boligen mot fuktighet, trekk og kulde.

Kledningens hovedfunksjon er å beskytte veggkjernen mot klimapåkjenninger og mekaniske skader. Man bør bruke en utlektet, luftet og drenert kledning som gjør det mulig å oppnå to-trinns tetting av veggen. Vann som driver inn bak kledningen blir drenert ned, og kledningen tørker raskt ut på grunn av sirkulasjonen i luftespalten. Stående kledning monteres vertikalt og bør spikres på horisontale lekter som er festet i stenderne. Omlegget bør være 25 mm. Bunnen av stående kledning bør skråkappes.