PANEL

Hvis man ønsker en vedlikeholdsfri fasade kan alternativet være å beslå veggen med panel. Panelet kan lages i alle materialer og ønsket størrelse. Her kan du selv bestemme farge. Panelet kan produseres slik at dette kan se ut som vanlig trepanel.