BESLAG

Et beslags hovedoppgave er å lede vannet bort slik at det ikke trenger inn i bygningen. Med årene har beslaget også blitt en stor del av bygningens design, og benyttes i økende grad ikke bare av funksjonelle årsaker, men også for å skape et bedre visuelt uttrykk.