LETTAK

Det finnes en rekke ulike materialer å velge mellom for deg som skal legge lettak. Pris og utseende er viktige kriterier for valg, men vekt, antatt levetid, vedlikehold og mulighet for reparasjon bør også spille inn.