TAKVINDUER

Lys og luft gir gode livsbetingelser. Det gjelder for planter og dyr, og det gjelder for oss mennesker når vi skal innrede vår bolig.

Løsninger med Velux takvinduer slipper inn dagslys og frisk luft i hjemmet. Resultatet er levedyktige boliger som har bedre komfort og inneklima, og et mer effektivt energiforbruk med en langsiktig miljøprofil.