VENTILASJON

Vi har lang erfaring innenfor prosjektering og installering av alle typer ventilasjonsanlegg for industri, kontor, skoler, barnehager og helseforetak.

Vi har tiltaksklasse 2 for prosjektering og klasse 3 for installasjon.